بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال جوشکاری اصطکاکی فولاد ck35به فولاد 18crmo4

کامران امینی, علی فاتحی, علی بروجردی

چکیده


قطعات ماشین آلات به کمک روشهای مختلف نظیر فورجینگ، ماشینکاری، ریخته گری و جوشکاری تولید می شوند. انتخاب روشهای تولید وابسته به هزینه تولید است. در این بین جوشکاری اصطکاکی با توجه به هزینه های پایین تولید و امکان اتصال قطعات از جنس غیر مشابه اهمیت فراوانی پیدا کرده است.

در این تحقیق ریزساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی بین دو فولاد غیر مشابه CK35 و 18CrMo4 مورد ارزیابی قرار می گیرد بدین منظور از آزمونهای مکانیکی نظیر کشش، خمش و سختی و بررسی های ریز ساختاری به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری کمک گرفته شد.

نتایج نشان داد بالاترین بالاترین استحکام کششی (576 مگاپاسکال) و حداکثر زاویه خمش (30 درجه) در زمان اصطکاک 13 ثانیه و زمان فورج 3 ثانیه بدست می آید. بررسی های ریزساختاری حاکی از حضور نواحی فلزپایه، ناحیه متاثر از حرارت و ناحیه ترمومکانیکال در دو طرف ناحیه جوش اصطکاکی است. همچنین بالاترین سختی در ناحیه جوش بدست می آید.


تمام متن:

PDF (English)